Danh mục: Kinh tụng

Tụng Kinh Địa Tạng tại chùa Giác Ngộ năm 2018

Video tụng king Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng. Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng Trên đền muôn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đều phản Bồ-đề tâm Đem một báu thân này Sanh qua cõi Cực-lạc ➤ Xem toàn bộ bài kinh tụng.

Thầy Thích Trí Thoát tụng kinh Vô Lượng Thọ cùng Phật Tử Hiền Như Tịnh Thất

Nghe tụng kinh Vô Lượng Thọ Thầy Thích Trí Thoát cùng các Phật tử tại Hiền Như Tịnh Thất El Monte CA, Hoa Kỳ Nghe tiếp phần 2: [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6raiOW2R_D4[/embedyt]  

Thiện Thiên Nữ Chú – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Nghe tụng Thần Chú Thiện Nữ Thiên Thầy Thích Trí Thoát tụng Thần chú này được trích từ trong kinh Kim Quang Minh. Trong kinh Kim Quang Minh nói rằng: Nếu chúng sanh nghe nói chú này mà một lòng thọ trì đọc tụng hương hoa cúng dường thì nhứt thiết những thứ thọ dụng như vàng, bạc, châu báu, trâu dê, lúa thóc đều đặng đầy đủ hết thảy Nam Mô Phật Đà Nam Mô Đạt Ma Nam Mô Tăng Dà Nam Mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá ... Xem thêm

Niệm Phật kinh hành – Thầy Thích Trí Thoát

Nghe Niệm Phật kinh hành Thầy Thich Tuong Tri và thầy Thích Trí Thoát Ý NGHĨA KINH HÀNH NIỆM PHẬT (Bài giảng tại chùa Xá Lợi Mùa Phật Thành Đạo PL. 2526-1982) Đức Phật hiện thân trên cuộc đời thuyết giảng tám muôn bốn ngàn pháp môn tu khác nhau, để chữa trị tám muôn bốn ngàn phiền não trần lao cho chúng sinh. Tùy người, tùy chỗ, tùy thời, Ngài nói pháp không đồng; nhưng chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là giúp chúng ta được cứu cánh giải thoát. Pháp môn kinh hành niệm Phật cũng không ngoài mục tiêu ... Xem thêm

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ có chữ chạy To dễ đọc – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ có chữ chạy To – dễ đọc CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT (Vị chủ lễ quỳ cầm 3 cây hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Nguyện trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa biển khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác (Đọc nhỏ tiếp bài Kỳ ... Xem thêm

Tụng kinh kỳ siêu cho chư hương linh thờ tại chùa

Chùa Bát Nhã ngụ tại First Street Santa Ana, Bang California, Hoa Kỳ. Trưa chủ nhật hàng tuần đều có tụng thời kinh cúng chư hương linh thờ tại chùa

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Tiếng Việt)

Vãng sanh thần chú và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Do thầy Thích Trí Thoát tụng Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, ... Xem thêm

Sa Môn Quả (Sàmannaphala sutta) – Kinh Trường Bộ

Kinh Sa Môn Quả do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu (A-xà-thế) con bà Vihehi (Vi-đề-hi) vua xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) nhân lễ Bố Tát vào ngày rằm tháng tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bố Tát cảm hứng ... Xem thêm

Kinh Cầu An tụng bởi thầy Thích Pháp Hòa

Kinh Cầu An phẩm Pháp Môn Kinh vu lan được tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa (Hiện đang là TT Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada – Tu Viện Tây Thiên AB, Canada) NGUYỆN HƯƠNG Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, Lòng thành gởi tận chốn bao la. Cầu xin Tam bảo thường gia hộ, Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, Nhớ lời ... Xem thêm

Kinh từ tâm – Bản dịch chữ Việt

KINH TỪ TÂM – KINH TỤNG HẰNG NGÀY Biên soạn bởi Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Tôi nghe rằng có một thời, Tại thành Xá-vệ, ở nơi Kỳ Hoàn. Thế Tôn cho gọi chúng tăng, Các thầy cung kính thưa vâng đáp lời. Thế Tôn thuyết giảng pháp lành Khuyên người tu tập nên hành từ tâm. Là người nên tập ân cần Thương yêu trải khắp kẻ gần người xa. Tấm lòng nhân ái bao la, Thật là thuần khiết, thật là cao thâm. Hướng về tất cả chúng sanh, Tâm từ tu tập quên mình mà thương. Không vì ái ... Xem thêm