Danh mục: Thích Pháp Hòa

Hôm nay đại chúng có khỏe không? khi mở đầu bài giảng là biết ngay thầy Thích Pháp Hòa thuyết pháp. Mời bạn tải mp3 thuyết pháp của thầy pháp hòa

Biết chấp nhận mới có thể an lạc – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe giảng pháp thoại Biết chấp nhận mới có thể an lạc bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada

Giải Thoát và Niết Bàn (Vấn Đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe giảng Phật Pháp vấn đáp Giải Thoát và Niết Bàn 2019 (trích: Sự thành tựu của các duyên) bởi thầy Thích Pháp Hòa ngày 13.7.2019 Giải thoát là khi mình vượt được một chướng ngại nào đó mà không còn dính mắt. Giải thoát có 3 cái: Giải thoát tự thân, giải hoàn cảnh và giải thoát hoàn toàn

Người Tu Như Ánh Trăng 2019 – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe giảng Phật Pháp Người Tu Như Ánh Trăng 2019 bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Cleveland, Ohio ngày 2 tháng 10

Tu sao cho đúng 2019 – ĐĐ Thích Pháp Hòa

Phật Pháp Vấn Đáp 2019 giảng Tu sao cho đúng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Thiền Viện Minh Quang, thành phố Sydney, Úc Châu

Viên Âm – Thầy Thích Pháp Hòa 2019

Nghe giảng pháp thoại Viên Âm do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu Viện Viên Âm Montgomery, Alabama Nhiều người thấy việc đi chùa là chuyện ruồi bu. Nhiều người nghĩ tôi tội lỗi gì phải đi chùa, tôi tội lỗi gì phải sám hối. Có nhiều người nghĩ làm cực khổ xong để ăn để hưởng thụ… Phật pháp khó nghe bởi gì người ta không cảm thấy nó cần….

Trí Biết Thế Gian 1 – Thầy Thích Pháp Hòa 2019

Nghe giảng Trí Biết Thế Gian 1 bởi thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Liên Trì Mount Vernont, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ

Sư Phụ của Phật Là Ai? Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe bài pháp thoại vấn đáp: Sư Phụ của Phật Là Ai? Do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Phổ Đức Calgary, Canada

Cách để Chấp Nhận sự Thay Đổi – Thầy Thích Pháp Hòa

Học Cách để Chấp Nhận sự Thay Đổi thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa Sự khổ đau rắc rối trong cuộc sống này là 1 phần của cuộc sống, mình không thể chạy đâu hết. Quan trọng mình có chấp nhận bệnh để đi tìm phương thuốc…

Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia 2019 – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe thuyết giảng Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia 2019 bởi thầy Thích Pháp Hòa Chùa Bát Nhã miền nam California, ngày 23.05.2019

Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng

Giải thích câu nói Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đây là bài kệ tán kinh Pháp Hoa Thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa