Danh mục: Thích Trí Thoát

Thầy Thích Trí Thoát mới nhất, nghe lại các bài tụng kinh hay nhất của hòa thượng và bạn có thể tải về mp3 trọn bộ các bài thuyết pháp mới nhất

Muốn Sanh Tây Phương Phải Có Tín Nguyện – Thầy Thích Trí Thoát

Chủ đề Phật học: Muốn Sanh Tây Phương Phải Có Tín Nguyện Thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Tu Viện Phật Đà ngoại ô INALA thuộc thành phố Brisbane, Queensland, Úc Châu

Giáo Lý Căn Bản của Nhà Phật – Thầy Thích Trí Thoát 2018

Chủ đề Phật học Giáo Lý Căn Bản của Nhà Phật Thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như California, Hoa Kỳ ngày 21-9-2018  Một năm giờ đã qua rồi Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao Dường như cá cạn ở ao Khổ thêm thì có chút nào vui đâu Cần tu như cứu lửa cháy đầu Đừng cho soái buổi như chầu đế vương Thân người mỏng mảnh như sương Sớm còn tối mất lo phương tu trì

Nghi thức tụng niệm – Thầy Thích Trí Thoát

Pháp thoại video Nghi thức tụng niệm Thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte miền bắc California, đất nước Hoa Kỳ Giải thích chi tiết các buổi tụng kinh nên dùng loại kinh nào.

Pháp-Thoại – Thượng tọa Thích Trí Thoát

Chủ đề bài giảng Pháp-Thoại Thuyết giảng bởi thầy Thích Trí Thoát (hiện đang là trụ trì chùa Linh Sơn – Canada) tại Hiền Như Tịnh Thất, miền bắc California, đất nước Hoa Kỳ

Thầy Thích Trí Thoát tụng kinh Vô Lượng Thọ cùng Phật Tử Hiền Như Tịnh Thất

Nghe tụng kinh Vô Lượng Thọ Thầy Thích Trí Thoát cùng các Phật tử tại Hiền Như Tịnh Thất El Monte CA, Hoa Kỳ Nghe tiếp phần 2: [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6raiOW2R_D4[/embedyt]  

Thiện Thiên Nữ Chú – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Nghe tụng Thần Chú Thiện Nữ Thiên Thầy Thích Trí Thoát tụng Thần chú này được trích từ trong kinh Kim Quang Minh. Trong kinh Kim Quang Minh nói rằng: Nếu chúng sanh nghe nói chú này mà một lòng thọ trì đọc tụng hương hoa cúng dường thì nhứt thiết những thứ thọ dụng như vàng, bạc, châu báu, trâu dê, lúa thóc đều đặng đầy đủ hết thảy Nam Mô Phật Đà Nam Mô Đạt Ma Nam Mô Tăng Dà Nam Mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá ... Xem thêm

Niệm Phật kinh hành – Thầy Thích Trí Thoát

Nghe Niệm Phật kinh hành Thầy Thich Tuong Tri và thầy Thích Trí Thoát Ý NGHĨA KINH HÀNH NIỆM PHẬT (Bài giảng tại chùa Xá Lợi Mùa Phật Thành Đạo PL. 2526-1982) Đức Phật hiện thân trên cuộc đời thuyết giảng tám muôn bốn ngàn pháp môn tu khác nhau, để chữa trị tám muôn bốn ngàn phiền não trần lao cho chúng sinh. Tùy người, tùy chỗ, tùy thời, Ngài nói pháp không đồng; nhưng chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là giúp chúng ta được cứu cánh giải thoát. Pháp môn kinh hành niệm Phật cũng không ngoài mục tiêu ... Xem thêm

Lễ Quy Y Tam Bảo (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Giải thích chi tiết về năm giới khi phát tâm Quy Y Video phát lại Lễ Quy Y Tam Bảo Thầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte California, đất nước Hoa Kỳ  

Ngọn Đuốc Tâm (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Bài pháp thoại Ngọn Đuốc Tâm Thuyết giảng bởi thầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như California, Hoa Kỳ

Niệm Phật tức niệm Tâm (rất hay) – Thầy Thích Trí Thoát

Tâm Phật và chúng sanh vốn là một bản thể thanh tịnh nhưng tại sao Phật đã thành Phật rồi mà mình vẫn còn là chúng sanh? Vì chúng sanh thả tâm chạy theo trần cảnh. Pháp thoại Niệm Phật tức niệm Tâm Do thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất miền bắc California, Hoa Kỳ