Ba cách tu công đức cực lớn – Thầy Thích Trí Huệ 2021

Biết Ba cách tu này thì công đức cực lớn – Thầy Thích Trí Huệ 2021

Chia sẻ pháp thoại 3 cách tu công đức cực lớn bởi thầy Thích Trí Huệ. tại chùa Phước Viên Bạc Liêu nhân khóa tu an lạc một ngày lần thứ 96