Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau – Thầy Nhật Từ 2019

Khóa tu xuất gia gieo duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ quận 10, thượng tọa Thích Nhật Từ giảng pháp thoại Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau