Biết đủ là giàu nhất – Thầy Thích Trí Quảng

Bài giảng Biết đủ là giàu nhất được HT Thích Trí Quảng thuyết giảng trong khóa tu An Lạc 397 chùa Phổ Quang, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh