Bố Thí Cúng Dường Để Làm Gì – Thầy Thích Tâm Đức

Bài thuyết giảng Bố Thí Cúng Dường Để Làm Gì do thầy Thích Tâm Đức chia sẻ tại Chùa Giác Huệ, Trần Xuân Soạn, Quận 7