Buông bỏ sao cho thanh thản – Thầy Thích Thiện Thuận 2019

Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng Buông bỏ sao cho thanh thản tại đạo tràng chùa Phật Học Xá Lợi quận 3, TP. Hồ Chí Minh