Cái gì là Tối Thượng – Thích Thiện Tuệ Thuyết 2019

Nghe bài pháp thoại Cái gì là Tối Thượng do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang quận 8, ngày 5.10.2019

Bài Kinh Trung Ương Bộ 1, Chương 10.