Cầu như thế nào để được Bình An cả năm – TT Thích Minh Thành

Pháp thoại Cầu như thế nào để được Bình An cả năm được thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng