Chăm sóc da phần 2 – BS Wynn Huỳnh Trần

Đề tài chia sẻ Chăm sóc da (phần 2)

Bệnh da Liễu và cách Chăm Sóc Da, nói về nám da, BS Wynn Huỳnh Trần đến từ Wynn Media Center hướng dẫn.

Địa điểm chia sẻ: tại Hiền Như Tịnh Thất bang California, Hoa Kỳ

Sau đó là phần trả lời các câu hỏi liên quan.

(Âm thanh hơi nhỏ và không được tốt, mong quý vị hoan hỷ)

Xem thêm: Bệnh Da Liễu và Cách Chăm Sóc Da