Chánh Pháp và Tà Pháp – Thầy Thích Tâm Đức

Pháp thoại Chánh Pháp và Tà Pháp được thuyết giảng bởi thầy Thích Tâm Đức tại Chùa Thiên Minh, quận 12, TpHCM