Chánh Tín – Thầy Thích Trí Quảng 2019

Bài giảng Chánh Tín được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Việt Nam Quốc Tự, đường 3/2 Tp HCM, ngày 18.02.2019 (nhằm 14.01 Đinh Hợi)

Làm rõ: Yếu nghĩa Kinh Dược Sư