Chạy Trời Không Khỏi Nắng – Thầy Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Chạy Trời Không Khỏi Nắng do thầy Thích Tâm Đức chia sẻ tại Chùa Thiên Minh, huyện Bình Chánh, TPHCM