Thẻ: Trọn bộ rau tào khê thầy Thích Thiện Thuận

Rau tàu khê 10 – thầy Thích Thiện Thuận 2017

Thuyết pháp Rau Tàu Khê 2017 phần 10 Thích Thiện Thuận Bữa giảng cuối năm 2016 tại chùa Xá Lợi. Vậy Rau tàu khê phần 11 thầy sẽ giảng ở đâu? Tại chùa Xá Lợi  đường Bà Huyện Thanh Quan quận 3, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 TT. Thích Hạnh bảo & TT. Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng bài pháp với chủ đề: Rau tàu khê 10.

RAU TÀO KHÊ 9 (phần mới nhất 2016) – Thầy Thích Thiện Thuận

Thuyết pháp mới 2016 TT Thích Thiện Thuận Với đề tài: Rau tào khê phần 9 mới nhất. Được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi năm 2016

RAU TÀO KHÊ 8 – Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới 2016 TT Thích Thiện Thuận Đề tài: Rau tào khê phần 8 được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi  (89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) Theo nhu cầu Phật tử cần học hỏi kinh điển, ngày 25/9/2016 tại chùa Xá Lợi (quận 3, Tp. HCM) TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng chủ đề “Rau Tào Khê – phần 8″. Tại chùa Bửu Lâm càng ngày càng nhiều đồ chúng tìm đến ngài Huệ Năng cầu học thiền đốn ngộ. Trong đó có Hành Xương xin vào ... Xem thêm

RAU TÀU KHÊ phần 7 – Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới 2016 Thích Thiện Thuận Đề tài: Rau tàu khê phần 7 được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi – 89B Bà Huyện Thanh Quan Quận 3 TP HCM

Rau tàu khê 6 – Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới 2016 Thích Thiện Thuận Bài giảng: Rau tàu khê 6 được thầy Thích Thiện Thuận Thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi, Bà Huyện Thanh Quang, Quận 3 TP HCM ngày 24 tháng 7 năm 2016

Rau Tào Khê Phần 5 – Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới 2016 – ĐĐ Thích Thiện Thuận Đề tài: Rau Tào Khê Phần 5 được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi

Rau tàu khê phần 4 – TT Thích Thiện Thuận 2016

Thuyết pháp mới nhất 2016 của đại đức Thích Thiện Thuận Pháp âm video Rau tàu khê phần 4 được đại đức giảng sư thích thiện thuận thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Rau Tào Khê Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp âm video Rau Tào Khê (Phần 2) được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi, Quận 3, TP HCM

Rau Tào Khê Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Pháp âm video Rau Tào Khê (Phần 1) được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, Quận 3, TP HCM

Rau tào khê – Phần 3

Pháp âm video Rau tào khê Phần 3 Giảng sư: Thầy Thích Thiện Thuận 2016 Địa điểm thuyết giảng: Chùa Phật Học Xá Lợi, Quận 3