Chữ Tâm Trong Phật Giáo – TT Thích Nhật Từ

Lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ quận 10, thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng pháp thoại chủ đề Chữ Tâm Trong Phật Giáo

Sống khiêm tốn giản gị chân thành chừng nào thì giá trị về vật chất, đạo đức ứng xử sẽ chói sáng chừng đó.