Chùa Hoằng Pháp đón xuân Kỷ Hợi 2019 khi không có thầy Chân Tính

Hơn 20 năm trước thầy có phát nguyện nếu có sống tới 60 tuổi thầy sẽ tạm dừng mọi Phật sự nhập thất để đọc Tam Tạng Kinh Điển và thầy trụ trì Thích Chân Tính đã thực hiện lời nói đó. Video là chùm hình ảnh đẹp về Chùa Hoằng Pháp đón xuân Kỷ Hợi 2019

Thầy trụ trì Thích Chân Tính gửi lời chào năm mới Kỷ Hợi 2019