Chưa tu và Tu rồi (hay quá) – Thầy Thích Chánh Định

Chủ đề Phật học Chưa tu và Tu rồi

Thầy Thích Chánh Định thuyết giảng tại chùa Linh Phước, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Đứng ở đâu thấy tâm an, trông núi nọ chi cho nhọc. Mình có cái bệnh không cảm thấy được hạnh phúc mình đang có mà thích nhòm nghó những cái khó thuộc về mình. Cho nên bây giờ mình phải thức tỉnh để chuyển đổi hoàn cảnh, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành, bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao.