Chướng duyên của người Phật tử khi tu tập – ĐĐ Thích Thiện Thuận

Nghe thuyết giảng Chướng duyên của người Phật tử khi tu tập bởi thượng tọa Thích Thiện Thuận tại khóa huân tu lần thứ 66, Viện Chuyên Tu Đồng Nai