Chuyện của Rượu – Thầy Thích Tâm Chánh

Pháp thoại Chuyện của Rượu

Thầy Thích Tâm Chánh chia sẻ trong khóa tu một ngày tại chùa Hưng Pháp tỉnh Đồng Nai