Có nên cúng giỗ hằng năm – Thích Nhật Từ

Phật pháp vấn đáp Có nên cúng giỗ hằng năm do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng

Trích: Tại sao dân gian mình 100 ngày cúng, đám giỗ cúng, mỗi năm mỗi cúng. Mà cúng như vậy những người 49 ngày đi đầu thai rồi thì có nên cúng hay không và cúng họ có nhận hay không?