Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản VESAK 2019 tại chùa Hoằng Pháp

Video công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản VESAK 2019 tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

Thầy trụ trì Thích Chân Tính