CS. Phi Nhung trong CT Hoa Mặt Trơi – Dẫn CT thầy Thích Tâm Nguyên

Ca sĩ Phi Nhung trong chương trình Hoa Mặt Trời Chùa Hoằng Pháp

Mở đầu chương trình Hoa Mặt Trời, khách mời ca sĩ Phi Nhung đã hát ca khúc: Lá Sầu Riêng.

Dẫn chương trình thầy Thích Tâm Nguyên – tăng chúng chùa Hoằng Pháp

Chứng minh: TT. Thích Chân Tính