Cúng thí Cô Hồn – Đại đức Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Cúng thí Cô Hồn do thầy Thích Tâm Đức giảng khóa tu niệm Phật 82 tại Chùa Long Thành, Long Hồ – Vĩnh Long