Danh mục: Hoa mặt trời

CT Hoa mặt trời: No mà sạch, lành mà thơm – Dẫn chương trình thầy Tâm Nguyên

Thuyết pháp mới 2017 ĐĐ Thích Tâm Nguyên Chương trình Hoa Mặt Trời chùa Hoằng Pháp Hóc Môn thực hiện với khách mời Tạ Thị Ngọc Thảo (Phật tử Lệ Phước) dẫn chương trình thầy Thích Tâm Nguyên Chứng minh: TT. Thích Chân Tính

Chọn cách sống ý nghĩa trong đời – Dẫn chương trình thầy Tâm Nguyên

Thuyết pháp mới 2017 ĐĐ Thích Tâm Nguyên Đi tìm sự bất tử Sống cuộc đời thế nào cho ý nghĩa? Chương trình Hoa Mặt Trời chùa Hoằng Pháp Hóc Môn thực hiện với khách mời Tiến Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng(Pháp danh Thiện Đức) dẫn chương trình thầy Thích Tâm Nguyên Chứng minh: TT. Thích Chân Tính