Danh mục: Thích Pháp Hòa

Hôm nay đại chúng có khỏe không? khi mở đầu bài giảng là biết ngay thầy Thích Pháp Hòa thuyết pháp. Mời bạn tải mp3 thuyết pháp của thầy pháp hòa

Bệnh có phải từ Nghiệp mà ra – ĐĐ Thích Pháp Hòa

Có phải Bệnh có phải từ Nghiệp mà ra, thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa Trích: Nghiệp bệnh gọi là nghiệp cũ, nó cộng với nghiệp mới. Ví dụ: Có thân phải có bệnh nhưng không đủ chánh niệm ăn uống ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân này. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp….

Làm thế nào để chuyển Phiền Não – Thầy Thích Pháp Hòa

Tại chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, WA, Hoa Kỳ thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ bài pháp Làm thế nào để chuyển Phiền Não Phương pháp chuyển phiền nào, trước nhất phải Quán. Quán là nhìn sâu thấy cho rõ…

Vì sao Tu Sĩ đều lấy Họ Thích – Thầy Thích Pháp Hòa

Phật pháp vấn đáp Vì sao Tu Sĩ đều lấy Họ Thích? Bài pháp thoại được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng Chữ THÍCH có từ thời Phật không?

Khó thay sống Đời Lành – Thầy Thích Pháp Hòa 19.5.2019

Nghe pháp thoại Khó thay sống Đời Lành thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Phổ Đức Calgary, Canada ngày 19-05-2019

Hộ trì cho nhau – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe bài pháp thoại Hộ trì cho nhau được thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Phổ Quang, Úc Châu Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó mới có sự hộ trì

Nhi Đế Dung Thông Tam Muội Ấn – Thầy Thích Pháp Hòa

Giải thích câu Nhi Đế Dung Thông Tam Muội Ấn là gì bởi thầy Thích Pháp Hòa Câu này trích trong câu kinh Hồng Danh Bảo Sám và chúng ta tụng mỗi tháng 2 lần ở các chùa.

Bổn Nghiệp Sadi – Thầy Thích Pháp Hòa 25.4.2019

Nghe bài pháp thoại Bổn Nghiệp Sadi do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, Texas trong khóa xuất gia gieo duyên 4 ngày 25-04-2019

Người Tỏa Sáng – Thầy Thích Pháp Hòa 29.4.2019

Nghe giảng bài pháp Người Tỏa Sáng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại chùa Bảo Quang, Texas ngày 29.04.2019

Có 3 loại con – Thầy Thích Pháp Hòa

Pháp thoại vấn đáp Có 3 loại con do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng Con có 3 loại: Liệt sanh, ưu sanh và tùy sanh

Đã về đã tới bây giờ ở đây – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe bài pháp thoại Đã về đã tới bây giờ ở đây do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Ukaria, Úc Châu Cái mình cần thực tập là thân đâu tâm đó