Danh mục: Thích Trí Thoát

Thầy Thích Trí Thoát mới nhất, nghe lại các bài tụng kinh hay nhất của hòa thượng và bạn có thể tải về mp3 trọn bộ các bài thuyết pháp mới nhất

Ông chủ là Ai (rất hay) – Thầy Thích Trí Thoát

Mẫu chuyện: Cứ nói khi nào tôi được An Định rồi thì mới đi chùa, vậy đúng hay sai? Khi an tịnh tâm rồi thì không cần đi vì đi chùa muốn tìm được tâm An Định mà. Cũng như Đức Phật, ngài thành Phật rồi mới đi xuất gia sao? Thật ra chúng ta đủ nhân đủ duyên nhưng không chịu hiểu cho nên cứ đỗ thừa. Vậy, cái gì gọi là đủ duyên và không đủ duyên? NHÂN chính là bản thân mình, DUYÊN là cái Tịnh Thất, cái ngôi chùa, quý thầy là đức Phật hiện hữu, ... Xem thêm

Vô thường là Vô Thường (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Pháp thoại chủ đề Vô thường là Vô Thường Thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như bắc California nhân chuyến hoằng pháp tại Mỹ Quốc  

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Tiếng Việt)

Vãng sanh thần chú và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Do thầy Thích Trí Thoát tụng Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, ... Xem thêm

Phương pháp tụng kinh giải trừ oán thù oan gia trái chủ của HT Tịnh Không

Kinh Tụng Về Phương pháp Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ – Pháp Sư Tịnh Không Trích trong phần “Văn Phát Nguyện Sám Hối & Quy Tắc Tu Học” của Pháp Sư Tịnh Không – Nhà Xuất bản Tôn Giáo Video đã được thực hiện và biên tập lại trong đó với phần diễn đọc của Thy Mai và giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát và Thầy Thích Huệ Duyên. Chú Giải: Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận ... Xem thêm

Trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Video kinh trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát Được Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng. Hình ảnh minh họa sinh động.