Danh mục: TT Thích Chánh Định

TT Thích Chánh Định chúng ta nên gọi một cách thân mật đó là thầy Chánh Định. Nghe thầy thuyết pháp và tìm hiểu tiểu sử các vị giảng sư nổi tiếng

Tạo thêm Phước mới – Thầy Thích Chánh Định

Làm người sợ nhất hưởng hết phước báu mà không biết cách tạo thêm Phước mới Pháp thoại Tạo thêm Phước mới Bài giảng của thượng tọa Thích Chánh Định trong khóa tu an lạc lần thứ 364 tại chùa Phổ Quang. Đức Phật dạy trong tất cả các Dục, đối với ngũ trần chúng ta nên biết đủ nhưng đối với phước báu thì chúng ta không nên biết đủ. Cái đều này chúng ta nghe hơi lại, tại sao.

Niềm vui nào là mãi mãi (ý nghĩa) – Thầy Thích Chánh Định

Pháp thoại Niềm vui nào là mãi mãi Thượng tọa Thích Chánh Định thuyết giảng khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Tịnh Xá Ngọc Minh

Tu theo Phật (rất hay) – TT Thích Chánh Định

Pháp thoại Tu theo Phật Thượng tọa Thích Chánh Định thuyết giảng nhân Pháp Hội Phật Đản PL2562 DL2018 tại chùa Phật Học Xá Lợi, Bà Huyện Thanh Quan quận 3, TpHCM