Danh mục: TT Thích Minh Thành

Thích Minh Thành các pháp thoại mới nhất của thầy đã được chọn lọc kỹ, với mong muốn đem đến sự bình an hạnh phúc qua các bài giảng

Mục Đích Đạo Phật Là Gì – Thầy Thích Minh Thành

Chủ đề Phật học Mục Đích Đạo Phật Là Gì Có phải mục địch của Đạo Phật: Giải thoát, thoát khỏi khổ đau, khai ngộ Tri Kiến Phật, thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi sanh lão bệnh tử, mang an vui hạnh phúc, thoát khỏi tham sân si…? Vấn đề này rất quan trọng không phải đoán, tưởng hay nghe người ta nói mà được mà phải chính Đức Thế Tôn nói cho mình nghe, cứ theo đó mà tu thì mới có kết quả.  Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Liên ngày 3-6-2018

Trí tuệ bất tử – Giảng ở Bửu Liên

Pháp thoại Trí tuệ bất tử Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Liên ngày 20-5-2018 

Tại Sao Tôi Sợ Chết – TT Thích Minh Thành

Pháp thoại Tại Sao Tôi Sợ Chết Thầy Thích Minh Thành (trụ trì chùa Bửu Trì, Cần Thơ) thuyết giảng tại chùa Xuân Hòa Long Khánh Đồng Nai 

Mẹ Hiền Quán Thế Âm – TT Thích Minh Thành 2018

Pháp thoại Mẹ Hiền Quán Thế Âm Thầy Thích Minh Thành (TT chùa Bửu Trì, Cần Thơ) thuyết giảng khóa tu ngày an lạc chùa Minh Hiệp Đồng Nai ngày 21-10-2018  Báo hiếu cho 3 bà mẹ nhưng bà mẹ Vô Minh thì nhiều nhất

Trí tuệ bất tử – Thầy Thích Minh Thành

Pháp thoại Trí tuệ bất tử Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng khóa tu an cư kiết hạ chùa Hoằng Pháp 

Chìa khóa yêu thương – TT Thích Minh Thành

Pháp thoại Chìa khóa yêu thương Thầy Thích Minh Thành ( TT chùa Bửu Trì, Cần Thơ) giảng tại tư gia Phật tử chúc Thật – Chúc Huệ Sydney Australia ngày 14-7-2018

Nhân Quả Tịnh Nghiệp (khuyên nghe) – Thầy Thích Minh Thành

Phát tâm tha thiết niệm Phật mong cầu vãng sanh đó là mục đích rốt ráo của hành giả tịnh độ chúng ta. Pháp thoại Nhân Quả Tịnh Nghiệp Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại đạo tràng Pháp Hoa, Mỹ Quốc

Cành Dương Nước Tịnh (hay lắm) – Thầy Thích Minh Thành

Pháp thoại Cành Dương Nước Tịnh Được thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte CA, Hoa Kỳ

Lắng nước Hồ Tâm – Thầy Thích Minh Thành

Pháp thoại Lắng nước Hồ Tâm Đại đức Thích Minh Thành thuyết giảng trong khóa tu tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte CA, Hoa Kỳ

Cốt lõi Phật Pháp (hay lắm) – Thầy Thích Minh Thành

Pháp thoại Cốt lõi Phật Pháp Được thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte, California, Hoa Kỳ