Dễ thương và Đáng thương – ĐĐ Thích Thiện Tuệ 2019

Pháp thoại Dễ thương và Đáng thương do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phước Bình Lagi Bình Thuận ngày 15-09-2019