Đem chữ lên non xuống ruộng và tới thành thị ★ Phật tử Phúc Lương Nhã

Dẫn chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 10 bởi Thầy Thích Tâm Nguyên

Khách mời Hoa Mặt Trời lần này: Phật tử Phúc Lương Nhã là một người đi qua nhọc nhằn thời thơ ấu, vượt lên số phận bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Đem trí tuệ yêu thương đến khắp mọi miền

 

Phật tử Phúc Lương Nhã trong chương trình Hoa Mặt Trời Chùa Hoằng Pháp

Chữ bước xuống ruộng đồng

Đem chữ lên non cao

Chữ đi vào thành thị

Lặng thầm nhưng mấy ai hay,

Người đi tìm con chữ trên những chuyến tàu đêm,

Gió mưa sân ga lạnh,

Mong hoài bão êm đềm,

Người đi tìm con chữ trên những phím đá mòn,

Mắt môi người tứ xứ, phản phất gió héo hon,

Men giầu sang túng bẩn,

Đời ngọt đắng tri ân,

Sóng biển nào tìm ẩn,

Vùi chôn tứ thơ thần,

Người cứ tìm cứ kiếm,

Cứ tâm huyết âm thầm,

Như một người hành khất,

Trăm ngàn nỗi phân vân…

Chứng minh: TT. Thích Chân Tính