Đưa nhau đi xuống kéo nhau đi lên 2019 – ĐĐ Thích Thiện Tuệ

Nghe bài pháp thoại Đưa nhau đi xuống kéo nhau đi lên 2019 do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm, Hóc Môn, TP. HCM