Đức hiếu thảo đối với Cha Mẹ qua lời Phật Dạy 2019 – Thích Thiện Thuận

Đại lễ vu lan mùa Báo Hiếu PL 2563, DL:2019 tại Tu Viện Tường Vân huyện Bình Chánh thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ bài pháp thoại Đức hiếu thảo đối với Cha Mẹ qua lời Phật Dạy 2019