Đức nhẫn nhục – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Đức nhẫn nhục

Nội dung bài giảng Đức nhẫn nhục cũng là một trong những công hạnh rạng rỡ vang dội của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta cần học và áp dụng để cuộc đời được an vui, lợi ích.

Thông thường ngoài thế gian thường cho rằng Nhẫn là Nhục nhưng mà đối với Phật pháp kinh Di Giáo Phật nói: Người nhẫn nhục là người có sức mạnh lớn.

Pháp thoại được thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Huệ Viễn (chùa Lá cũ), huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai