Hạnh phúc đích thực là gì? Phật tử nhà báo nghệ nhân trà

Dẫn chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 8 bởi Thầy Thích Tâm Nguyên

Hạnh phúc đích thực là gì? Câu hỏi không phải riêng ai mà là cho tất cả chúng ta. Nhân vật khách mời Phật tử Nhà báo nghệ nhân trà Việt Nam Hoàng Anh Sướng.

Phật tử Hoàng Anh Sướng trong chương trình Hoa Mặt Trời Chùa Hoằng Pháp

Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng, hỏi nhau hoài mà tìm mãi không ra.

Chứng minh: TT. Thích Chân Tính