Hãy bỏ gai lấy vàng – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Pháp thoại Hãy bỏ gai lấy vàng được thầy trụ trì Thích Chân Tính chia sẻ vào ngày rằm tháng giêng năm kỷ hợi tại nơi thượng tọa nhập Thất