Hóa Giải Oan Gia Hóa Giải Chính Mình – Thích Tâm Đức

Ngày 02-06-2019 nhằm 29-04 Kỷ Hợi thầy Thích Tâm Đức chia sẻ bài giảng Hóa Giải Oan Gia – Hóa Giải Chính Mình tại chùa Giác Huệ quận 7