Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại HVPGVN

Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Lê Minh Xuân, Bình Chánh ngày 5-8-2018