Khó Tránh Nghiệp Đến – Thầy Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Khó Tránh Nghiệp Đến được giảng bởi thầy Thích Tâm Đức tại Chùa Phổ Nguyện huyện Bình Chánh

Trích: Tâm không có hình tướng. Đừng nói Tu Tâm theo kiểu mơ hồ mà chúng ta phải sửa tâm thông qua cái thân qua 3 nghiệp Thân, Khẩu, Ý. Thân là hành đôngh, ý là suy nghĩ, khẩu là lời nói… Mời nghe tiếp