Không có thái độ đúng thì không thể chữa lành vết thương – Thầy Minh Niệm 2021

Pháp thoại Không có thái độ đúng thì không thể chữa lành vết thương được thầy Thích Minh Niệm chia sẻ

Nếu chúng ta không có bệnh nền, một tâm lý yếu đuối, một tâm hồn không được phong phú mạnh mẽ, một nội lực không vững vàng…cho nên các em dễ bị tổn thương trước áp lực, trước những biến động, trước những sự tấn công…