Không Tránh Khỏi Làm Ác – Thầy Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Không Tránh Khỏi Làm Ác được thầy Thích Tâm Đức thuyết giảng tại Chùa Trương Mai, thủ đô Hà Nôị