Lá thư đòi T… Tiền – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Chia sẻ pháp thoại Lá thư đòi T…  của thượng tọa Thích Chân Tính tại Thất chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

Thầy chuyển từ Củ Chi về chùa Hoằng Pháp và tiếp tục nhập thất. Thầy chưa ra thất, chưa tiếp xúc với Phật tử cũng như làm các việc Phật Sự. Thầy đã đọc xong bộ Kinh Tạng Nikaya

Có một cô Phật tử gửi thầy 1 lá thư TIỀN