Làm giàu mà không dính mắc – Thầy Thích Thiện Thuận 7_2019

CTy truyền thông Mani phối hợp nhà hàng chay Mandala tổ chức, với sự trợ duyên của TT đào tạo Bách Khoa, thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ thời pháp thoại Làm giàu mà không dính mắc trong CT Chất Lượng Cuộc Sống.