Lễ cầu an đầu năm – Thầy Thích Chân Tính 2019

Pháp thoại Lễ cầu an đầu năm 2019 được thầy Thích Chân Tính chia sẻ vào ngày rằm tháng giêng năm kỷ hợi tại nơi thượng tọa nhập Thất cuối năm 2018