Lượng sức mà Tu – ĐĐ.Thích Tâm Đức

Thầy Thích Tâm Đức tại chùa Bảo Quang huyện Xuyên Mộc, BRVT chia sẻ bài pháp thoại Lượng sức mà Tu nhân ngày thọ giới Bát Quan Trai