Màu Lam Hiểu Tết Như Thế Nào – TT Thích Minh Thành 2019

Bài pháp Màu Lam Hiểu Tết Như Thế Nào do thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật chùa Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trích: Bây giờ chúng ta đón tết không như ngày xưa, không còn chất lượng, cái tết bây giờ bằng hình thức bên ngoài tức là nhà nào mua bông chưng nhiều nhà đó ăn tết, đường phố nào đầy hoa thì khu phố đó ăn tết… Vậy đối với người Phật tử nên ăn tết như thế nào, mời nghe tiếp