Mười nghiệp Ác nên tránh và Mười nghiệp Lành nên làm

Pháp thoại Mười nghiệp Ác nên tránh và Mười nghiệp Lành nên làm do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Tây Sơn, TP. Hải Phòng ngày 04-08-2019

Chính cái Thiện và cái Ác làm cho cuộc đời mình khổ hay vui, người nào làm nhiều việc thiện thì cuộc sống của người đó hiện tại được vui và tương lai được vui. Người nào sống với điều ác nhiều thì hiện tại đau khổ và tương lai cũng đau khổ.

Có nhiều người không tin nhân quả, vì làm không thấy kết quả, vì làm cái gì xảy ra liền thì họ thấy họ mới sợ…