Mười tai họa mắc phải khi xúc phạm bậc Thánh – ĐĐ Thích Thiện Tuệ

Tại chùa Tiên Châu tỉnh Vĩnh Long ngày 19.06.2019 thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ pháp thoại Mười tai họa mắc phải khi xúc phạm bậc Thánh