Năm Đóa Hoa Yêu Thương – HT Thích Minh Thành 2019

Bài pháp thoại Năm Đóa Hoa Yêu Thương được hòa thượng Thích Minh Thành giảng tại chùa Hải Vân Sơn, Linh Chiểu, TP. Đà Nẵng