Nếu bây giờ phải ra đi – Thầy Thích Minh Niệm 2020

Bình yên giữa những biến động, nếu bây giờ phải ra đi

Chương trình do thầy Thích Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Đề tài chia sẻ: Nếu bây giờ phải ra đi

Việc giữ tinh thần lạc quan trong những thời điểm khó khăn là điều quan trọng. Vì nó tiếp thêm sức mạnh cho ta để chống chọi vượt qua cơn giông bão. Qua đó, việc tiên liệu tình huống xấu nhất có thể giúp chúng ta có thể vẫn tâm hay không hoảng loạn khi thực tế xảy ra không như mong đợi.

Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời

Trời vẫn để cho chúng ta sống trong khi những người khác được đưa vào bệnh viện điều trị dịch bệnh, họ không còn được gặp người thân, thậm chí kết nối không thành công 1 cuộc điện thoại, không thể làm bất cứ 1 việc gì đó cho người thân yêu của họ. Thì hiện tại chúng ta hãy trân quý đi, có thể ngày mai tới phiên mình